Bara Eiendom er et ambisiøst eiendomsselskap som brenner for byutvikling! Selskapet er over 100 år og har en unik historie preget av kremmerånd, mot og kreativitet. Vi ønsker å gjøre en forskjell og har som ambisjon å utvikle bygg og steder som begeistrer, til glede for både leietakere, nærmiljø og byen for øvrig. Med fokus på god arkitektur og design, kvalitet og varige materialer skal vi bidra til en bærekraftig byutvikling, for nåtiden og fremtidige generasjoner. 

Selskapet ble stiftet av Sigurd Galtung Døsvig i 1914 og ble i over 50 år ledet av hans sønn Knut Galtung Døsvig. Nå har tredje generasjon overtatt roret og Ingse har fått oppgaven med å lede selskapet inn i en ny tid. 

Nå bygger vi LINK!

Nå bygger vi LINK!

LINK blir det syvende, og nest siste byggetrinnet i Kronstadparken. Her blir det full rulle med husrestaurant, kaffebar, podcast-rom, spillsone, felles møteromssenter og mye mer. Prosjektet har høye miljøambisjoner og vil blant annet vektlegge biologisk mangfold,...

MELLOMROMMET

MELLOMROMMET

Et levende bygulv er det vi ønsker oss!  Å drive eiendomsutvikling krever engasjement og mot. Av og til må man bare «gønne» på, tro på tilfeldigheter og de mulighetene som kan oppstå. Mellomrommet. Det ligger i navnet. En midlertidig løsning for å skape lys og...

En prosjektavdeling som begeistrer!

En prosjektavdeling som begeistrer!

Bli kjent med Veronica A. Fagerlid og Arild Synnevåg. Disse to utgjør prosjektavdelingen i Bara Eiendom og de hjelper både nye og eksisterende leietakere med tilpasninger og utbedringer av kontorlokalene. Er du leietaker hos oss, har du kanskje allerede blitt kjent...

Bærekraft

Bærekraft

Vi investerer i et langsiktig perspektiv og med stor respekt for omgivelsene og miljøet.

Vår bransje står for 40% av verdens klimagassutslipp og hva vi leverer vil derfor kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftsmålene. I Bara Eiendom har vi som mål å bidra til at verden når de globale klimamålene og vi ønsker å utgjøre en forskjell der vi kan. Med en helhetlig tilnærming til temaet søker vi å balansere hensynet til klima, natur og mennesker, både i utvikling, drift og forvaltning av våre eiendommer.

Våre prosjekter skal kort og godt kjennetegnes ved at de er gode for folk og bra for miljøet. Vi skal skape gode bygg og inkluderende områder som fremmer helse og trivsel og som har minst mulig negativ påvirkning på klima og miljø.

Vi vektlegger blant annet energieffektive løsninger, benytter smartteknologi for bærekraftig drift, har stort fokus på biologisk mangfold og tilrettelegger med deleløsninger for effektiv ressursutnyttelse.

Strategi

Estetikk og god arkitektur, grønne kvaliteter og varige materialer går som en rød tråd gjennom alt vi gjør. Vi er opptatt av hvordan omgivelsene påvirker oss og hvordan gode rom kan bidra til økt livskvalitet. 

Det vi bygger skal vare lenge og være til glede for de som er her i dag og de som kommer etter oss. Vi er opptatt av biologisk mangfold og vier derfor ekstra plass til naturen i våre prosjekter. Ved å tilrettelegge med prydplanter, spiselige vekster, frukt og bær skaper vi grønne oaser i byen vår, til glede for både mennesker, dyr og insekter. Fuglene kan bygge reir i våre fuglekasser, insektene kan ta inn på hotell og biene kan produsere deilig honning i kubene sine. 

Vi liker å utfordre både oss selv og andre til å tenke nytt og ønsker å skape ting vi kan være stolte av. Vi har et ektefølt engasjement for utvikling av næringen, skal ha en tydelig stemme og er overbevist om at vi finner de beste løsningene sammen med andre. Derfor verdsetter vi godt samarbeid, både med kunder, konkurrenter, forretningsforbindelser, myndigheter og andre. Vi bidrar inn i  pilotprosjekter og spennende startups for å sikre at vi hele tiden forbedrer oss, og at de som jobber med innovasjon for vår bransje utvikler løsninger som tjener oss best mulig.      

 

Strategi

“ Det er kundene vi lever av” pleide Sigurd Galtung Døsvig å si.

Det er vår leveregel. Vi forstår verdien av gode kunderelasjoner og at fornøyde leietakere er våre viktigste ambassadører. Derfor jobber vi hver dag for å levere mer enn forventet og skape byens beste kundeopplevelse.

Vårt markedsteam hjelper potensielle leietakere med innredningsforslag, 3d tegninger og annet materiell som synligjør mulighetene hos oss. Vi ønsker å inspirere og har som mål at våre leietakere skal se kontorlokalene som nettopp det de er; den kanskje viktigste arenaen for kulturbygging og verdiskapning. Sammen skaper vi den beste løsningen for nettopp din bedrift.

Vi møter våre leietakere med et smil og vår dedikerte driftsavdeling står alltid parat til å hjelpe. Vi er løsningsorienterte og har som mål å bidra til at våre leietakere opplever høy trivsel og god flyt i arbeidshverdagen – alltid.

 

 

Samfunnsengasjement

Baroniet Rosendal

Bara Eiendom har siden 2002 vært hovedsponsor for Baroniet Rosendal og har så langt bidratt med over 20 millioner kroner til en rekke prosjekter. Gjennom de siste årene har vår styreleder Knut Galtung Døsvig også fungert som eiendomsrådgiver for Baroniet.

Bakgrunnen for sponsoravtalen var at Bara Eiendom ønsket å konsentrere selskapets samfunnsmessige innsats til et område innen norsk kulturliv som, ut fra dagens bevilgningsordninger, ikke får tilført nødvendige midler til daglig drift og vedlikehold.

Vår innsats er i hovedsak rettet mot nye investeringer som bidrar til tilbakeføring av anleggets opprinnelige kvaliteter og som løfter stedets attraktivitet. Vi har i de senere årene blant annet finansiert tilbakeføringen av den gamle “Urte- og Kjøkkenhagen”, gjenreist drivhuset og bygget nytt restauranthus, restaurert det gamle vognhuset og renovert slottets kalksteinsportal.

Fakta
  • Slottet ble bygget av Karen Mowat og Ludvig Rosenkranzt i 1665
  • Kong Christian V av Danmark-Norge opphøyet godset til Lensbaroni i 1678
  • Et besøk på Baroniet er en vandring gjennom stilepoker fra 1665 til 1927
  • Bara Eiendom har vært hovedsponsor for Baroniet siden 2002

Bjørn West-hytten

Da Bjørn West-karene kom ned fra Matrefjellet ved krigens slutt, tok Sigurd Galtung Døsvig kontakt. «For å vedlikeholde og utvikle ferdigheten i fjellet og for å trygge kameratskapet innen «Bjørn West» vil jeg bekoste en hytte som samlingssted for offiserer og mannskaper» skrev Sigurd den 17.mai 1945.

Det førte til at foreningen Bjørn West ble stiftet. Hytten ble bygget i Stussdalen der Bjørn West hadde hatt sitt første hovedkvarter og Sigurd Galtung Døsvig ble Bjørn West foreningens første æresmedlem.

6.april 2012 brant hytten ned til grunnen og Sigurds sønn Knut var straks beredt til å bidra til gjenreisingen. I september 2015 stod en nymalt hytte klar for å hedre minnet til dem som var villige til å ofre sitt liv for friheten.

Fakta
  • Bjørn West hytten ble bygget i 1947/1948
  • Hytten ble bygget der Bjørn West hadde hatt sitt første hovedkvarter
  • Sigurd Døsvig ble Bjørn West foreningens første æresmedlem
  • Hytten brant ned til grunnen 06.04.2012 og ble gjenreist i 2015

Vår historie

 Fra 1907 til i dag

I tre generasjoner har Bara holdt koken i Bergen — fra da Sigurd først tok i land med en fersk tatovering og en stor drøm i 1914.

1907

Det hele startet i året 1907 da den unge sjømannen Sigurd Galtung Døsvig fikk dysenteri og ble akterutseilt i Amerika. I New York ble gründerånden vekket til live da han og en venn startet med salg av klær til sjøfolk.

1914

Etter flere år med sjømannshandel var det tid for å dra hjem til Bergen med nye erfaringer og en velutviklet forretningssans i bagasjen. I 1914 startet han sin egen tekstilforretning på Sandvikstorget. Første dags omsetning var 96 øre.

1928

Selskapet utviklet seg raskt med stadig utvidelser inn mot Bergen sentrum. Etter bergensbrannen kjøpte Sigurd Døsvig AS en tomt i Strandgaten og et tekstilvarehus ble etablert der i 1928.

1928

Sigurd Døsvig var innovativ på markedsføring og navnet ble etter hvert godt innarbeidet i Bergensbildet. I 1928 fikk Sigurd en avtale med Bergen Sporvei. «Gå til Sigurd Døsvig, ett minutt fra torget» kunne kundene lese på byens nye busser.

1934

Gjennom årenes løp utviklet selskapet seg primært innen detalj og engroshandel og hadde på et tidspunkt flere filialer i Bergen. Sigurd kjøpte tilstøtende branntomt mot Tårnplass i 1934 og Strandgaten 11 i 1937. Han fant sin nisje i markedet for metervarer og det nye slagordet for kundekretsen var «SY SELV».

1938

Sigurd Døsvig AS åpnet sin første filial utenfor Bergen i 1938. Spesialforretningen for metervarer tok navnet Sy Selv AS og flyttet inn i nye lokaler i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget i Oslo.

1961

Sigurd Døsvig AS hadde i årene etter krigen filialer i både Bergen, Oslo, Lillehammer, Skien, Kristiansand og Haugesund. Her fra Døsvig&Co AS i Storgata på Lillehammer i 1961.

1972

Sigurd Døsvig hadde syv barn. Den yngste sønnen Knut Galtung Døsvig pekte seg tidlig ut for å lede virksomheten videre. 20 år gammel ble han ansatt i selskapet, og etter farens bortgang i 1972 overtok han ledelsen.

1978

Under Knuts ledelse ble aktivitetene innen tekstilhandel ytterligere utvidet og modernisert.
Selskapets overskudd ble etter hvert også investert i eiendommer. Eiendommen Christian Michelsensgate 5 og 5a ble henholdsvis kjøpt i 1965 og 1978.

1983

Knut var også raskt ute når han så cafétrenden komme til Bergen. Eiendommen Engen 24 ble kjøpt i 1983 og i samarbeid med fire unge studenter ble Café Opera startet.

1986

I 1986 ble stort sett all tekstilhandel avhendet og selskapet engasjerte seg videre blant annet innen restaurantdrift. Knut etablerte Dickens og kjøpte opp Wesselstuen og Holbergstuen på få år. Virksomheten ble organisert som konsern og morselskapet fikk navn Bara Holding AS, senere Bara Gruppen AS.

1986

På kort tid ble også Bara en betydelig aktør innen shipping. Investeringer i denne virksomheten bidro til gode resultater i starten, men ble senere et større tapsprosjekt for gruppen. Shipping-eventyret var over i år 2000.

1990

På slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet engasjerte Bara seg i en i en rekke bransjer som lakseoppdrett i Canada, rekeoppdrett i Gambia, hotelldrift på Geilo, fastfood samt produksjon og foredling av fiskeprodukter under merkenavnet Madam Bergen og Søstrene Hagelin.

1992

Høsten 1992 kom Kløverhuset til salgs, og Knut med sin kunnskap om både eiendom, tekstil og bevertning slo til og kjøpte bygget. På 5 år økte omsetningen i huset med det dobbelte, og bygget ble igjen solgt med god fortjeneste i 1999.

1993

Selskapet hadde fått godt fotfeste innenfor restaurantbransjen og i 1993 overtok Knut bensinstasjonen mellom Dickens og Wesselstuen. Knut var både kreativ og ivrig og transformerte plassen til en attraktiv uterestaurant med plass til 400 personer. Byens nye restaurantattraksjon fikk navnet Logehagen.

1995

I 1995 da pizzabølgen slo inn over Norge for fullt etablerte Bara så mye som 10 Dolly Dimples restauranter i Bergen. Satsningen var svært vellykket, men etter noen år skjedde det noe med markedet. Knut forutså den negative utviklingen som ville komme og solgte samtlige restauranter 2004.

1998

Bara kjøpte Telegrafen og rehabiliterte bygget til et praktfullt kontorbygg med kjøpesenter i første etasje. Med årene hadde også eiendomsporteføljen i Bergen sentrum vokst betydelig.

1999

Knut valgte å konsentrere seg om næringseiendom og gikk etter hvert ut av alle andre virksomhetsområder. Han så seg etter om etter nye muligheter for den videre satsingen og et gammel industriområde sør for sentrum vekket hans interesse. Knut var blitt inspirert av transformasjonen som hadde funnet sted på Skøyen og nå ville han skape Bergens svar på suksessen i Oslo. Byens nye næringspark skulle hete Kronstadparken og i 2008, etter nesten 10 års arbeid, ble reguleringsplanen endelig vedtatt.

2014

I 2014 ble selskapets navn endret til Bara Eiendom AS. Dette året feiret også selskapet sitt 100 års jubileum. Selskapets fulle fokus er nå på å videreutvikle  Kronstadparken og tre byggetrinn er hittil fullført og innflyttet.

2017

Knut sin yngste datter Ingse overtar ledelsen av selskapet i januar 2017. Hun er kreativt anlagt og har mange tanker for hvordan man kan arbeide med å skape merverdier for leietakerne og dermed øke verdien på porteføljen og selskapet. Hun har allerede vært ansatt i 6 år og har igjennom årenes løp etablert et solid team med medarbeidere. Det er en entusiastisk gjeng som tar fatt på oppgaven og i høyt tempo videreutvikles både selskapet og Kronstadparken.

2019

I 2019 pusser Bara Eiendom opp en gammel kantine i Kronstadparken og får med det sin første husrestaurant. Gartneriet løfter eiendomskonseptet til et nytt nivå og leietakerne er vilt begeistret for det nye tilbudet. I årene som kommer blir det investert mye i fellesfasiliteter samtidig som flere store bygg blir reist. Grepene som gjøres får den tiltenkte virkningen og resulterer i fulle hus og gode resultater for selskapet. 

2021

Bara Eiendom skifter drakt og får en ny profil som speiler tiden. Den nye identiteten har fortsatt «Bara bladet» med seg, om enn i en litt annen form. Utrykket er mykere og mer lekent enn forgjengeren og de tre generasjonene kommer frem i form av hver sitt blad som ivrig strekker seg mot himmelen. 

2021

Selskapet har jobbet med digitalisering i en årrekke og er langt fremme i skoen når det kommer teknologi og til effektiv eiendomsdrift. Nå er tiden inne for å bruke teknologi som verktøy for en bedre kundeopplevelse og selskapet utvikler derfor en helt ny og banebrytende app som binder hele Kronstadparken sammen digitalt. Appen blir svært godt mottatt og blir nominert i flere kategorier når SRF Kuben skal deles ut i Bergen.

2022

I april 2022 ferdigstilles praktbygget; Buen og Kronstadparken begynner for alvor å ta form. Området har nå tre husrestauranter, kaffebarer, møteromsenter, flere butikker, eget drivhus og et helt fantastisk Mattak. Sistnevnte høster mye oppmerksomhet og både samarbeidspartnere, konkurrenter, arkitekter og journalister strømmer til for å la seg inspirere og se urban dyrking i praksis.

Styret

 

Knut Galtung Døsvig

Knut Galtung Døsvig

Styreleder

Bara Eiendom
Aina Tysse

Aina Tysse

Styremedlem

Avinor 
Bjørn Olafsson

Bjørn Olafsson

Styremedlem

Selvstendig næringsdrivende
Cecilie Galtung Døsvig

Cecilie Galtung Døsvig

Styremedlem

Barci Invest
Ørjan Lunde

Ørjan Lunde

Styremedlem

Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi